לפי הנחיות פיקוד העורף מיום שבת, 13 באפריל ,2024 בשעה 23:00 ועד ליום שני, 15 באפריל ,2024 בשעה :23:00 - ניתן לקיים התקהלויות – עד 1,000 אנשים.
גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

https://www.mivzaklive.co.il
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Name' => 'אור עקיבא',
             'ID' => 44,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1688,
                     'ShowsQty' => 9,
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'CityID' => 44,
                           'Distance' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא'
                               },
                           'Longitude' => undef,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'ID' => 1688,
                           'RightToLeft' => 0
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'איירפורט סיטי',
             'ID' => 193,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                     'ShowsQty' => 14,
                     'ID' => 1272,
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 193,
                           'Stairs' => 0,
                           'RowsAmount' => 22,
                           'MainHallID' => undef,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.912942',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי' }, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.989788', 'Parking' => 2, 'ID' => 1272, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль' }, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 710, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 2, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'SeatsOnMap' => 1 } } ] }, { 'ID' => 32, 'Halls' => [ { 'ID' => 580, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 677, 'SeatsAmount' => 567, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 677, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 20, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.953724', 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 580, 'Latitude' => '29.555173', 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 32, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0 } } ], 'Name' => 'אילת' }, { 'Name' => 'אריאל', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 9, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28' }, 'Longitude' => '35.1933261', 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 168, 'Latitude' => '32.1037715', 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 63, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 403, 'SeatsAmount' => 192, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 2, 'Lift' => 1, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 403, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 168, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2027, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 120, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.195197', 'He' => { 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל' }, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.103921', 'ID' => 2027, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 63, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0 } } ], 'ID' => 63 }, { 'Name' => 'אשדוד', 'ID' => 10, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 10, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 1, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 136, 'Latitude' => '31.792616', 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 14, 'Longitude' => '34.637338', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד' }, 'Lift' => 1, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 530, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод' }, 'DoorsAmount' => 3, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 530, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 399, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1 }, 'ID' => 136, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד' }, { 'ShowsQty' => 23, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'ID' => 876, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 2, 'CityID' => 10, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד' }, 'Longitude' => '34.636347', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 27, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 876, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '31.79299', 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 775, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'SeatsAmount' => 931, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 775, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Kasher' => 0 } }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.637185', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 133, 'Latitude' => '31.791868', 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'CityID' => 10, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 1, 'SeatsAmount' => 150, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8' }, 'DoorsAmount' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 1 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ID' => 133 }, { 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'ID' => 438, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 3, 'Ru' => { 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 1, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 600, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 399, 'ImageHeight' => 600, 'Pit' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 2, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'CityID' => 10, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קק"ל 90' }, 'Longitude' => '34.649463', 'Cafeteria' => 1, 'Shelter' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.77819', 'ID' => 438 } }, { 'ID' => 2005, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 10, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'ID' => 2005 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 92, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 33, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.562052', 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הנשיא 82' }, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.664702', 'Parking' => 2, 'ID' => 92, 'DoorsAmount' => 6, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 839, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 847, 'ImageHeight' => 839, 'Pit' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 3, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052' } }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 33, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון' }, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'ID' => 1666, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 1666, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון' }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 33, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.564957', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1665, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1665, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון' } ], 'ID' => 33, 'Name' => 'אשקלון' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 84, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.2498588', 'ID' => 84, 'RowsAmount' => 8, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'Address' => 'שד' יצחק רגר, ליד הכיכר', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.7986504', 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 34, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, באר שבע, ישראל', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130801x1073212%2C&UserEarthX=130763&UserEarthY=1073219&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 183, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 1, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Ицхак Рагев, рядом с площадью', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Беэр-Шева' } } }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Хацер а-тарбут а-Халуц 33 Беэр-Шева', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Халуц, 33, старый город', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 300, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.238005, 34.788168', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 34, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' החלוץ 33, העיר העתיקה' }, 'Longitude' => '34.788168', 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.238005', 'Parking' => 2, 'ID' => 1506, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 1506, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע' }, { 'ID' => 85, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 1, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 408, 'ImageHeight' => 520, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Guide' => '', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 520, 'Ramp' => 1, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע' }, 'Longitude' => '34.78716', 'RowsAmount' => 14, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.238539', 'ID' => 85, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'CityID' => 34, 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'ID' => 1668, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'ShowsQty' => 33, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1668, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 34, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0 } }, { 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'ShowsQty' => 13, 'ID' => 1747, 'Hall' => { 'CityID' => 34, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'ID' => 1747, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0 } }, { 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 83, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 395, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'дерех Мешахрерим, 10', 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Беэр-Шева', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.251846,34.796609', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 395, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D5%u05E0%u05E1%u05E8%u05D1%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130605x1073429%2C&UserEarthX=130471&UserEarthY=1073440&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 394, 'Gangways' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 1, 'CityID' => 34, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '31.251339', 'Parking' => 2, 'ID' => 83, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'Address' => 'דרך המשחררים 10', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.796521' } } ], 'ID' => 34, 'Name' => 'באר שבע' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'а-Кимрон Бейт-Шеан', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот' }, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'SeatsAmount' => 941, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 0, 'CityID' => 41, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.51472', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'הקימרון בית שאן', 'Guide' => '', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות' }, 'RowsAmount' => 22, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.494997', 'ID' => 618, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 618, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'הקימרון בית שאן' } ], 'ID' => 41, 'Name' => 'בית שאן' }, { 'Name' => 'בית שמש', 'ID' => 64, 'Halls' => [ { 'ID' => 1880, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 537, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 64, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.748436', 'Parking' => 3, 'ID' => 1880, 'RowsAmount' => 17, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' }, 'Longitude' => '34.993385' } } ] }, { 'Name' => 'בת ים', 'ID' => 11, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3' }, 'DoorsAmount' => 4, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 622, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 575, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'ImageHeight' => 622, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 11, 'He' => { 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' }, 'Longitude' => '34.7572707', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 18, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 53, 'Latitude' => '32.0206112', 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600 }, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 53 } ] }, { 'Name' => 'גבעתיים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 12, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1659, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1659, 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים' } ], 'ID' => 12 }, { 'Name' => 'גן יבנה', 'ID' => 124, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 124, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'ID' => 604, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '31.785753', 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הרצל 40' }, 'Longitude' => '34.707179', 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 452, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Ган-Явне', 'Address' => 'ул. Герцль, 40', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.785753, 34.707179', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 452, 'SeatsAmount' => 318, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0166x%u05D2%u05DF%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DCx46%2C&UserEarthX=122456&UserEarthY=1132695&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה', 'ID' => 604 } ] }, { 'Name' => 'גני תקווה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'ShowsQty' => 23, 'ID' => 1669, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 13, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1669, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0 } } ], 'ID' => 13 }, { 'ID' => 78, 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 263, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 850, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Ru' => { 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 236, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 850, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 78, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.157589', 'ID' => 263, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.895859', 'He' => { 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Guide' => '', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון' }, 'RowsAmount' => 15, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef } }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'ID' => 2044, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 78, 'Longitude' => '34.889934', 'He' => { 'Address' => 'דרך הים', 'Guide' => '', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון' }, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.132891', 'ID' => 2044, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Guide' => '', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок' }, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 500, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0 } } ], 'Name' => 'הוד השרון' }, { 'Name' => 'הרצליה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 5, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1670, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 1670, 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה' }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 5, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5' }, 'Image2Height' => 845, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 845, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 280, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 5, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5' }, 'Longitude' => '34.842952', 'RowsAmount' => 19, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.166208', 'Parking' => 3, 'ID' => 563, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600 }, 'ShowsQty' => 17, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'ID' => 563 }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה' }, 'Longitude' => '34.797003', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1484, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.163649', 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 5, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 700, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Guide' => '', 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'ID' => 1484 }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 208, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.171769, 34.800832', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Рамат-Ям 60, Герцлия-Питуах', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Даниэль Герцлия — Зал 1', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.800832', 'He' => { 'Name' => 'קולנוע לב דניאל הרצליה - אולם 1', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רמת ים 60, הרצליה פיתוח', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 10, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.171769', 'ID' => 1389, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 5, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קולנוע לב דניאל הרצליה - אולם 1', 'ID' => 1389 } ], 'ID' => 5 }, { 'Name' => 'זכרון יעקב', 'Halls' => [ { 'ID' => 1671, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 42, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'ID' => 1671, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0 } } ], 'ID' => 42 }, { 'Name' => 'חדרה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Info' => '', 'Name' => 'Friends Хадера' }, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 182, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 43, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.4398601', 'ID' => 142, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.9218965', 'He' => { 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Guide' => '', 'Name' => 'Friends חדרה', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 10, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'Friends חדרה', 'ID' => 142 }, { 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 143, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 43, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.914142', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.439355', 'ID' => 143, 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»' }, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 606, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 360, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 606, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 2, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'SeatsOnMap' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'ID' => 2006, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Хадера — Зал 10', 'Address' => 'ул. ЦАХАЛ, 35, торговый центр Микс', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.441460, 34.931134', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 83, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 0, 'CityID' => 43, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 2006, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.44146', 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.931134', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 8 } } ], 'ID' => 43 }, { 'ID' => 15, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1727, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 15, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон' }, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'ID' => 1727 }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 59, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.00688', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Guide' => '', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת' }, 'Longitude' => '34.791006', 'Distance' => 2, 'CityID' => 15, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'SeatsAmount' => 570, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 702, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 702, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет' }, 'DoorsAmount' => 6 }, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 59 }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 500, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Территория The Cube — Холон', 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.794325', 'He' => { 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Info' => '', 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1941, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.002645', 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 15, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1941 }, { 'ID' => 1728, 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ShowsQty' => 21, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1728, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 15, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Холон', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0 } } ], 'Name' => 'חולון' }, { 'Name' => 'חיפה', 'ID' => 7, 'Halls' => [ { 'ID' => 1258, 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 1000, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHistadrut+Ave+60,+Haifa/@32.7919364,35.0363583,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x151dba78e36cce77:0x127074219899d8f8?hl=ru', 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.792598, 35.038082', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Шдерот а-Гистадрут, 60. Напротив каньона Лев а-Мифрац', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Ночной клуб Малина Хайфа' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ' }, 'Longitude' => '35.038082', 'Shelter' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1258, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.792598', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 19, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ID' => 215, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71' }, 'Longitude' => '35.010532', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 21, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 215, 'Latitude' => '32.790971', 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 4, 'SeatsAmount' => 501, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 867, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71' }, 'DoorsAmount' => 6, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 867, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2 } }, { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'ID' => 163, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 935, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 505, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 935, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '35.066528', 'RowsAmount' => 21, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.81913', 'ID' => 163, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2 } }, { 'ID' => 290, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.9942105', 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'ID' => 290, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Guide' => '', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון סירופ', 'ID' => 2047, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.817134', 'Parking' => 1, 'ID' => 2047, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' פלי"ם 2', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון סירופ', 'Info' => 'פתיחת הדלתות חצי שעה לפני המופע' }, 'Longitude' => '34.999861', 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Syrup', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Паль-ям 2' }, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.817134, 34.999861', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 150, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0 } }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 99, 'Latitude' => '32.791338', 'Parking' => 3, 'Shelter' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'He' => { 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Guide' => '', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה' }, 'Longitude' => '34.965069', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 40, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 6, 'SeatsAmount' => 2105, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 732, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 732, 'Lift' => 1, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа' }, 'DoorsAmount' => 9 }, 'ID' => 99, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 209, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 497, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 615, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 3, 'Lift' => 1, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 615, 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель' }, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.8203168', 'ID' => 209, 'RowsAmount' => 16, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה' }, 'Longitude' => '34.9728262', 'Distance' => 2, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600 } }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 1222, 'ImageHeight' => 528, 'Pit' => 1, 'CombinedName' => 'Концерты Аудиториум Хайфа', 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 8, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 528, 'DoorsAmount' => 6, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138' }, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.803197', 'Parking' => 4, 'ID' => 106, 'RowsAmount' => 26, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.985592', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600 }, 'ID' => 106, 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה' }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 687, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 473, 'ImageHeight' => 687, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.803414', 'Parking' => 2, 'ID' => 102, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Guide' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138' }, 'Longitude' => '34.985138', 'RowsAmount' => 17, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 102, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'ShowsQty' => 11 }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Active' => 0, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 7, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1724, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו' }, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ID' => 1724 }, { 'ID' => 237, 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синематека Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142' }, 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Height' => 500, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 2, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 500, 'SeatsAmount' => 159, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142' }, 'Longitude' => '34.9846462', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 9, 'ID' => 237, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.80327', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600 } }, { 'ID' => 249, 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7, 'Stairs' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 15, 'He' => { 'Address' => 'שד' הנשיא 142, כרמל', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה' }, 'Longitude' => '34.985007', 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 1, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 249, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.803055', 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 142, Кармель', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Студио Хайфа' }, 'DoorsAmount' => 3, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 577, 'SeatsAmount' => 302, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x142%2C&UserEarthX=148841&UserEarthY=1245424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 577, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 142, חיפה' } }, { 'ID' => 162, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'ID' => 162, 'Latitude' => '32.82173', 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 29, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.074321', 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 772, 'SeatsAmount' => 1099, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 772, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 6 } }, { 'ID' => 1725, 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ShowsQty' => 19, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה' }, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1725, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0 } } ] }, { 'ID' => 96, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия' }, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 900, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 747, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 900, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 96, 'He' => { 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!' }, 'Longitude' => '35.529639', 'RowsAmount' => 27, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.796007', 'Parking' => 2, 'ID' => 409, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2 }, 'ID' => 409, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'ShowsQty' => 4 } ], 'Name' => 'טבריה' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 16, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 658, 'Latitude' => '31.874438', 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי' }, 'Longitude' => '34.73481', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 18, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 496, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 509, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 496 }, 'ID' => 658, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'ShowsQty' => 23 } ], 'ID' => 16, 'Name' => 'יבנה' }, { 'Name' => 'יהוד', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'SeatsAmount' => 386, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд' }, 'DoorsAmount' => 4, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.888107', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 17, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 308, 'Latitude' => '32.030568', 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 17 }, 'ID' => 308, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד' }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'SeatsAmount' => 330, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.029093', 'ID' => 1165, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 17, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1165, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 17 }, { 'ID' => 143, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קולנוע לב עומר', 'ID' => 1395, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Тамар, угол ул. Адар, Бейт а-тарбут Омер', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Омер' }, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.263232, 34.847621', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 308, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 143, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '31.263232', 'ID' => 1395, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קולנוע לב עומר', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' תמר פינת הדר, בית התרבות עומר' }, 'Longitude' => '34.847621', 'RowsAmount' => 16, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef } } ], 'Name' => 'יישוב עומר ' }, { 'ID' => 222, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אולם עשרת', 'ID' => 1741, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 222, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם עשרת', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הרימון 8' }, 'Longitude' => '34.746866', 'RowsAmount' => 17, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.825879', 'Parking' => 3, 'ID' => 1741, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Асерет', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Римон, 8', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 293, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.825879, 34.746866', 'Kasher' => 0 } } ], 'Name' => 'יישוב עשרת' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 184, 'Latitude' => '32.652854', 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 15, 'He' => { 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם' }, 'Longitude' => '35.103548', 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 45, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'SeatsAmount' => 484, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 184, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם' } ], 'ID' => 45, 'Name' => 'יקנעם' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '31.768996', 'ID' => 392, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.225782', 'He' => { 'Name' => 'בית אות המוצר ירושלים', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך חברון 12' }, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 30, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.768996, 35.225782', 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D7%u05D1%u05E8%u05D5%u05DFx12%2C&UserEarthX=171513&UserEarthY=1130672&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 130, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 1, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 1, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт От а-Муцар Иерусалим', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'дерех Хеврон, 12' } }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית אות המוצר ירושלים', 'ID' => 392 }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'CityID' => 30, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.7878977', 'Parking' => 0, 'ID' => 16, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.203281', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' שז''ר 1', 'Info' => '', 'Name' => 'בנייני האומה ירושלים' }, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Шазар, 1', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Биньяней а-Ума Иерусалим' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'שדרות שזר 1, ירושלים, ישראל', 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05E0%u05D9%20%u05D4%u05D0%u05D5%u05DE%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx169301x1132646%2C&UserEarthX=169059&UserEarthY=1132699&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'בנייני האומה ירושלים', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 16 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'ID' => 1328, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 30, 'He' => { 'Address' => 'בן יהודה 34', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים' }, 'Longitude' => '35.215613', 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.781108', 'Parking' => 1, 'ID' => 1328, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Бен Иегуда, 34', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бар Бесарабия Иерусалим' }, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 50, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.781108, 35.215613', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0 } }, { 'ID' => 837, 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.753725', 'ID' => 837, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות' }, 'Longitude' => '35.212556', 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 30, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'а-Рехавим 13', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим' } } }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'CityID' => 30, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1674, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'ימק"א' }, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'ИМКА', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'ימק"א', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1674 }, { 'Hall' => { 'ID' => 1346, 'Parking' => 1, 'Latitude' => '31.76514', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '35.221921', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 30, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 261, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит' }, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1346, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2014, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 30, 'Longitude' => '35.214617', 'He' => { 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 2014, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.778137', 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 30, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'ID' => 260, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'He' => { 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 8, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 96, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'ID' => 260 }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1679, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 30, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1679, 'ShowsQty' => 32, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' } ], 'ID' => 30, 'Name' => 'ירושלים' }, { 'Name' => 'כפר סבא', 'ID' => 18, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 450, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 18, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1767, 'Latitude' => '32.165294', 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.927775', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 19 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'ID' => 1767 }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1648, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 18, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 1648 }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 13, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.929335', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1354, 'Latitude' => '32.17279', 'Parking' => 4, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 18, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 332, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'ID' => 1354 } ] }, { 'Name' => 'כרמיאל', 'Halls' => [ { 'ID' => 128, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל' }, 'Longitude' => '35.302903', 'RowsAmount' => 21, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.914962', 'Parking' => 3, 'ID' => 128, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 46, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 1, 'Gangways' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 629, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 780, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 629, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 1 } } ], 'ID' => 46 }, { 'ID' => 19, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'CityID' => 19, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 21, 'Longitude' => '34.886925', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 218, 'Latitude' => '31.943113', 'Parking' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 6, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 791, 'SeatsAmount' => 514, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 791, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925' }, 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 218 } ], 'Name' => 'לוד' }, { 'Name' => 'לטרון', 'ID' => 126, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 126, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1686, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1 }, 'ID' => 1686, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון' } ] }, { 'Name' => 'מגדל העמק', 'ID' => 47, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.6749051', 'ID' => 155, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.2365385', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 47, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 690, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 661, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 690, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек' } }, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 155 } ] }, { 'Name' => 'מודיעין', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'ID' => 1660, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.014734', 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 20, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1660, 'ShowsQty' => 27, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות' }, { 'ID' => 1891, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 20, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.00915', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1891, 'Latitude' => '31.902651', 'Parking' => 4, 'RightToLeft' => 0 } } ], 'ID' => 20 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 127, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 16, 'Longitude' => '34.965035', 'He' => { 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה' }, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 644, 'Latitude' => '32.6466026', 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 630, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 630, 'SeatsAmount' => 520, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'ID' => 644 } ], 'ID' => 127, 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל' }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'ID' => 2059, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 770, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Зал D-one', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.133343', 'ID' => 2059, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 248 } } ], 'ID' => 248 }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 305, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 86, 'Stairs' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 305, 'Latitude' => '32.13302', 'Parking' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 12, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Info' => '', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.911249', 'Lift' => 1, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном' }, 'DoorsAmount' => 4, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 390, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 2 } } ], 'ID' => 86 }, { 'ID' => 202, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 18, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית', 'Address' => 'מבוא אורנית', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.995384', 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.122942', 'ID' => 1425, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 202, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 384, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.122942, 34.995384', 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Маво Оранит', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Тарбута Оранит' }, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 1425, 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'מועצה מקומית אורנית' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'CityID' => 206, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.981472', 'Parking' => 3, 'ID' => 1455, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.08482', 'He' => { 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון' }, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 250, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 1, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1455 } ], 'ID' => 206, 'Name' => 'מושב שבי ציון' }, { 'ID' => 108, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ID' => 502, 'Hall' => { 'Stairs' => 1, 'CityID' => 108, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 502, 'Latitude' => '31.724542', 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Guide' => '', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.976521', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' } } ], 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' }, { 'Name' => 'מעלה אדומים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 1, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.773793', 'Parking' => 3, 'ID' => 208, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מדבר יהודה 5', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.295927', 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 73, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.773793, 35.295927', 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 403, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%20%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05DE%u05D3%u05E2%26psik%3B%20%u05DE%u05E2%u05DC%u05D4%20%u05D0%u05D3%u05D5%u05DE%u05D9%u05DD%5Dxx178157x1131216%2C&UserEarthX=177916&UserEarthY=1131279&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 215, 'Gangways' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 403, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мидбар Еуда, 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Маале-Адумим', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים', 'ID' => 208 }, { 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 73, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.772918', 'ID' => 1273, 'RowsAmount' => 24, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.297363', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8' }, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 560, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 2 }, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'ID' => 1273 } ], 'ID' => 73 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'DoorsAmount' => 4, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 490, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 49, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 713, 'Latitude' => '33.023184', 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 19, 'Longitude' => '35.27145', 'He' => { 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא' } }, 'ID' => 713, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא' } ], 'ID' => 49, 'Name' => 'מעלות' }, { 'Name' => 'מצפה רמון', 'Halls' => [ { 'ID' => 2071, 'Name' => 'פעימה - בית לתיאטרון ויצירה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 36, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'פעימה - בית לתיאטרון ויצירה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הר בוקר 6' }, 'Longitude' => '34.800265', 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '30.620138', 'Parking' => 2, 'ID' => 2071, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Пэима — Байт ле-театрон ве-яцира', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хар Бокер, 6' }, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 150, 'GoogleMapAddress' => '30.620138, 34.800265', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0 } } ], 'ID' => 36 }, { 'ID' => 50, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 50, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '33.01026', 'Parking' => 3, 'ID' => 91, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.100347', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך העצמאות 7' }, 'RowsAmount' => 21, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 712, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7' }, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 585, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 712 }, 'ID' => 91, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'ShowsQty' => 10 } ], 'Name' => 'נהריה' }, { 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Longitude' => '35.313034', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.' }, 'RowsAmount' => 19, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.69951', 'ID' => 333, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 51, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 650, 'ImageHeight' => 442, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит' }, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 442, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 333, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'ID' => 296, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 649, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.313014', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 296, 'Latitude' => '32.699456', 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 51, 'Stairs' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'ID' => 2050, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן' }, 'Longitude' => '35.313014', 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 51, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 120, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньона', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит — Малый зал', 'Info' => '' } }, 'ID' => 2050, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן' } ], 'ID' => 51 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 479, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 479, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 748, 'Gangways' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'CityID' => 21, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '31.930777', 'Parking' => 2, 'ID' => 177, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 29, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.796215', 'He' => { 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Guide' => '', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה' } }, 'ShowsQty' => 28, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'ID' => 177 }, { 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 381, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 1, 'Distance' => 0, 'CityID' => 21, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 1469, 'Latitude' => '31.92931', 'Parking' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 16, 'Longitude' => '34.813248', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.' } }, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1469 } ], 'ID' => 21, 'Name' => 'נס ציונה' }, { 'Name' => 'נתיבות', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.41598', 'Parking' => 2, 'ID' => 1564, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 20, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.586268', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 37, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 545, 'Gangways' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1' } }, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1564 } ], 'ID' => 37 }, { 'Name' => 'נתניה', 'ID' => 22, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.845944', 'He' => { 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 13, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.278535', 'ID' => 1345, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 22, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 373, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'ID' => 1345 }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 22, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, 'Longitude' => '34.853704', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.278005', 'Parking' => 0, 'ID' => 119, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101' }, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'SeatsAmount' => 201, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'ID' => 119 }, { 'ID' => 1687, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'ShowsQty' => 31, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות העירוני נתניה', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 22, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1687, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0 } }, { 'ID' => 2068, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מינוס 1 - בר הופעות בנתניה', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 22, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 2068, 'Latitude' => '32.328474', 'Parking' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הרצל 31', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מינוס 1 - בר הופעות בנתניה' }, 'Longitude' => '34.858124', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Minus 1 — Бар офаот бе-Нетания', 'Address' => 'ул. Герцль, 31', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.328474, 34.858124', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'עכו', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'ID' => 639, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24' }, 'Longitude' => '35.07558', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 21, 'ID' => 639, 'Latitude' => '32.928829', 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 53, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 2, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 610, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2 } } ], 'ID' => 53 }, { 'Name' => 'עפולה', 'ID' => 54, 'Halls' => [ { 'ID' => 457, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'SeatsAmount' => 643, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 3, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.' }, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה' }, 'Longitude' => '35.288414', 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.613534', 'Parking' => 2, 'ID' => 457, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 2, 'CityID' => 54, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'פרדס חנה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 55, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 588, 'Latitude' => '32.472264', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Longitude' => '34.970051', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' }, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ботним 54', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 411, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 1 }, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 588 } ], 'ID' => 55 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1121, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'Hall' => { 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=61.928102,135.263672&oq=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30&hnear=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&t=m&z=17', 'SeatsAmount' => 156, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, פתח תקווה, ישראל', 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хаим Арлозоров, 30', 'Name' => 'Аудиториум Яд ле-Баним Петах-Тиква', 'Info' => '' }, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 11, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.8724555', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חיים ארלוזורוב 30', 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה' }, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.0855671', 'ID' => 1121, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 1, 'CityID' => 8, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2 } }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1749, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.103528', 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Longitude' => '34.877104', 'He' => { 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה' }, 'CityID' => 8, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 1, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1749, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה' }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква' }, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1791, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 8, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 36, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'ID' => 1791 }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'CityID' => 8, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.079956', 'ID' => 1961, 'RowsAmount' => 15, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.869978', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בן גוריון 22, מתחם תיכון שש שנתי בן גוריון', 'Name' => 'מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бен-Гурион, 22, на территории школы старших классов', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мерказ тарбут им. Офры Хаза — Петах-Тиква', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.079956, 34.869978', 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 353, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1961 }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 8, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 79, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.087587', 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 20, 'Longitude' => '34.888287', 'He' => { 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'שרת פתח תקווה' }, 'Ramp' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 714, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква' }, 'DoorsAmount' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 714, 'SeatsAmount' => 364, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'Incline' => 1, 'PlanInFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'ID' => 79 }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 8, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.096741', 'ID' => 2048, 'RowsAmount' => 13, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.880191', 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3' }, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 313, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'ID' => 2048 } ], 'ID' => 8, 'Name' => 'פתח תקווה' }, { 'ID' => 23, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'ID' => 374, 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 449, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 398, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 449, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.911003', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎' }, 'RowsAmount' => 15, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.275292', 'ID' => 374, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 23, 'Distance' => 2 } } ], 'Name' => 'קדימה' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 12, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'ID' => 175, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 542, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'SeatsAmount' => 664, 'Image2Height' => 542, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Info' => '' }, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '31.867439', 'ID' => 175, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר' }, 'Longitude' => '34.801411', 'RowsAmount' => 20, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 66, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1 } } ], 'ID' => 66, 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר' }, { 'ID' => 87, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 333, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 333, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 842, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 87, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.452967', 'ID' => 312, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.952124', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ד.נ. חפר' }, 'RowsAmount' => 28, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'ID' => 312 } ], 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל' }, { 'ID' => 208, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.519666, 35.521416', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Хамадия, 10855', 'Info' => '', 'Name' => 'Паб а-Пина Киббуц Хамадия' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.521416', 'He' => { 'Address' => 'חמדיה, 10855', 'Guide' => '', 'Name' => 'פאב הפינה חמדיה', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1489, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.519666', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 208, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 1489, 'Name' => 'פאב הפינה חמדיה', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'קיבוץ חמדיה' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 1016, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 1, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур' }, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.742992', 'Parking' => 3, 'ID' => 203, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Guide' => '', 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.' }, 'Longitude' => '35.07404', 'RowsAmount' => 19, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 1, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 72, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 203, 'ShowsQty' => 19, 'Name' => 'יד למגינים יגור' } ], 'ID' => 72, 'Name' => 'קיבוץ יגור' }, { 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'ID' => 118, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 515, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 696, 'Image2Height' => 515, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат' }, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.675299', 'ID' => 550, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '35.223953', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 19, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 118, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 550 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 645, 'SeatsAmount' => 791, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 645, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет' }, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 739, 'Latitude' => '32.723787', 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '35.565242', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 26, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 142, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ID' => 739, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'בן-ציון כינרת' } ], 'ID' => 142, 'Name' => 'קיבוץ כינרת' }, { 'Name' => 'קרית אונו', 'ID' => 69, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'ID' => 1092, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'SeatsAmount' => 120, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 69, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'Parking' => 2, 'ID' => 1092, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.8579287', 'He' => { 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו' }, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef } }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.036266, 34.865836', 'SeatsAmount' => 217, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'А-Кирья Академит Кирьят-Оно – новый кампус', 'Address' => 'Академическая алея, 1', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 2077, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.036266', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.865836', 'He' => { 'Name' => 'הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש', 'Info' => '', 'Address' => 'שדרה האקדמית , 1', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'CityID' => 69, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2077 }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 28, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 2, 'CityID' => 69, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1546, 'Latitude' => '32.054894', 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.862965', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0 }, 'ID' => 1546, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 655, 'Latitude' => '31.609598', 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 21, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' העצמאות 1' }, 'Longitude' => '34.775479', 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 39, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'SeatsAmount' => 628, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 655, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'ShowsQty' => 5 } ], 'ID' => 39, 'Name' => 'קרית גת' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות קריית ים', 'ID' => 2018, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Ям', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Каланиет 6, вход через школу Тихон Рабин', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.847076, 35.076013', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 68, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 2018, 'Latitude' => '32.847076', 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.076013', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' כלנית 6, הכניסה דרך תיכון רבין', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות קריית ים' }, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 16 } } ], 'ID' => 68, 'Name' => 'קרית ים' }, { 'ID' => 59, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ID' => 849, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.841732', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '35.083536', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 59, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 403, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 196, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 403, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дакар 11' }, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 849 }, { 'ID' => 1863, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'גן החיות חי פארק - קרית מוצקין', 'Hall' => { 'ID' => 1863, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.845239', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.081031', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'גן החיות חי פארק - קרית מוצקין', 'Address' => 'רח' החשמונאים 79', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 59, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.845239, 35.081031', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зоопарк Хай-Парк — Кирьят-Моцкин', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1683, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 59, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ShowsQty' => 32, 'ID' => 1683 } ], 'Name' => 'קרית מוצקין' }, { 'Name' => 'ראש העין', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.946771', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10' }, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'ID' => 1854, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.09776', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 24, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 608, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'ID' => 1854, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין' } ], 'ID' => 24 }, { 'Name' => 'ראשון לציון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 461, 'Latitude' => '31.9636516', 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.8050549', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Info' => '' } }, 'ID' => 461, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון' }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 445, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 249, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион' }, 'Image2Height' => 445, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.8073574', 'RowsAmount' => 8, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '31.9618807', 'ID' => 71, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2 }, 'ID' => 71, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון' }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 4, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1700, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 1700, 'ShowsQty' => 59, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, { 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 68, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 362, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 598, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 598, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.964426', 'Parking' => 2, 'ID' => 68, 'Cafeteria' => 1, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'He' => { 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי' }, 'Longitude' => '34.799322', 'RowsAmount' => 16, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 4, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'ID' => 1702, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 4, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' }, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1702, 'RightToLeft' => 0 } } ], 'ID' => 4 }, { 'Name' => 'רחובות', 'Halls' => [ { 'ID' => 1499, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 248, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 1, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 25, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.887033', 'Parking' => 3, 'ID' => 1499, 'RowsAmount' => 8, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.816013', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Guide' => '' } } }, { 'ID' => 2024, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ShowsQty' => 27, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Address' => 'רח' יעקוב 48', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.816659', 'RowsAmount' => 23, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.896544', 'Parking' => 0, 'ID' => 2024, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 25, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 781, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот' }, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 25, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1698, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ID' => 1698 } ], 'ID' => 25 }, { 'ID' => 26, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 470, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 625, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле' }, 'Image2Height' => 470, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.8663685', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9' }, 'RowsAmount' => 19, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '31.9300851', 'ID' => 582, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 26, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 582, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'ShowsQty' => 3 } ], 'Name' => 'רמלה' }, { 'Name' => 'רמת גן', 'ID' => 27, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 80, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Salon De Tango', 'Info' => 'есть платная городская парковка', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.808456', 'Shelter' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 1, 'Latitude' => '32.084349', 'ID' => 2051, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 27, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'Salon De Tango', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2051 }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 27, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1479, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.100643', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.825434', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אוהל הקרקס', 'Guide' => '', 'Address' => 'אצטדיון רמת גן, סמוך לקניון איילון' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Цирковой шатер', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Стадион Рамат-Ган, рядом с торговым центром Аялон' }, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.100643, 34.825434', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 954, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1479, 'Name' => 'אוהל הקרקס', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 186, 'ShowsQty' => 17, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 186, 'Latitude' => '32.08488', 'Parking' => 4, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Longitude' => '34.802498', 'He' => { 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן' }, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 27, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'SeatsAmount' => 550, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 536, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 536, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган' }, 'DoorsAmount' => 6 } }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 27, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1695, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0 }, 'ID' => 1695, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג' } ] }, { 'Name' => 'רמת השרון', 'ID' => 28, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1692, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 28, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 12, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ID' => 1692 } ] }, { 'Name' => 'רעננה', 'ID' => 29, 'Halls' => [ { 'ID' => 180, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 180, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Info' => '' }, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 29, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'SeatsAmount' => 310, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 1 } } ] }, { 'Name' => 'שוהם', 'ID' => 71, 'Halls' => [ { 'ID' => 491, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 697, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'SeatsAmount' => 511, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 697, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 71, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 491, 'Latitude' => '31.99984', 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Longitude' => '34.945533', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Guide' => '' } } } ] }, { 'ID' => 1, 'Halls' => [ { 'ID' => 2032, 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => 'קומת קרקע', 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'Address' => 'דרך שלמה 2', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.760062', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.054515', 'Parking' => 4, 'ID' => 2032, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Fun Art Gallery — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => 'Первый этаж', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Шломо, 2' }, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 50, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054515, 34.760062', 'Active' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.803364', 'He' => { 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז' }, 'RowsAmount' => 29, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.11062', 'Parking' => 4, 'ID' => 471, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 888, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 1161, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»' }, 'Image2Height' => 888, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2 }, 'ID' => 471, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'ShowsQty' => 6 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'ID' => 51, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 51, 'Latitude' => '32.074643', 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.79187', 'He' => { 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 13, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'SeatsAmount' => 404, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 495, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 1, 'Image2Height' => 495, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив' }, 'DoorsAmount' => 3 } }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98' }, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 49, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.069364', 'Parking' => 1, 'ID' => 1608, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.788062', 'He' => { 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Guide' => '', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1608, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב' }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 670, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 896, 'Gangways' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Guide' => '', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив' }, 'Lift' => 1, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 670, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 25, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 60' }, 'Longitude' => '34.79083', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.090399', 'ID' => 5, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2 }, 'ShowsQty' => 18, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ID' => 5 }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 167, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.051536, 34.757599', 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ноам, 5', 'Name' => 'Бейт Нисан Натив им. Александра Граса Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'He' => { 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נועם 5' }, 'Longitude' => '34.757599', 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 1364, 'Parking' => 1, 'Latitude' => '32.051536', 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 1364, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1706, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 1706, 'ShowsQty' => 45, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו' }, 'Longitude' => '34.7883795', 'RowsAmount' => 14, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.0783845', 'Parking' => 0, 'ID' => 270, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 651, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 242, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 651, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'ID' => 270 }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 2063, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.046187', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.749189', 'He' => { 'Address' => 'רח' אבן סינא 52', 'Guide' => '', 'Info' => 'חניון ציבורי נמל תל אביב', 'Name' => 'בניין מגורים' }, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.046187, 34.749189', 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 1, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Жилое здание', 'Info' => 'Парковка порта Тель-Авива.', 'Address' => 'ул. Ибн Сина 52', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'בניין מגורים', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2063 }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1707, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב' }, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'ID' => 1707 }, { 'ID' => 227, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 4, 'SeatsAmount' => 941, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 370, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим' }, 'DoorsAmount' => 4, 'Mazgan' => 1, 'Image2Height' => 370, 'Lift' => 1, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.808187', 'He' => { 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 14, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 227, 'Latitude' => '32.099004', 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 2146, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Info' => '', 'Name' => 'Ангар 11' }, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2072, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.098361', 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 42, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'האנגר 11', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.774334', 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 2072, 'Name' => 'האנגר 11', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 23, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.098361', 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.774334', 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 2590, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'ID' => 23 }, { 'ID' => 1708, 'Name' => 'היכל הדרייב אין תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל הדרייב אין תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1708, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль Драйв-ин Тель-Авив' }, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsOnMap' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'ID' => 1705, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'ID' => 1705, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.791474', 'He' => { 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 30, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.061269', 'ID' => 2038, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 7, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 7637, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2 }, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2038 }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1704, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'ShowsQty' => 20, 'ID' => 1704 }, { 'Name' => 'התיבה תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1220, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'а-Тейва Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Ирушалаим, 19, Яффо-Хацарот Яффо, этаж стоянки' }, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 100, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שדרות ירושלים 19, תל אביב יפו, ישראל', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.75963', 'He' => { 'Name' => 'התיבה תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' ירושלים 19 יפו - חצרות יפו, קומת חניון' }, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.0544378', 'ID' => 1220, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1711, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1711, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'ShowsQty' => 38 }, { 'ID' => 1721, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ShowsQty' => 48, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1721, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'ID' => 1920, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 350, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив' }, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.075088', 'ID' => 1920, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)' }, 'Longitude' => '34.782006', 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0 } }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта) -1 этаж', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.' }, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 150, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב' }, 'Longitude' => '34.782006', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Parking' => 4, 'ID' => 771, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 771 }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Гагарин Тель-Авив' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'ID' => 1797, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Longitude' => undef }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'ID' => 1797 }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.074314', 'ID' => 1803, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.795569', 'He' => { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 120, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Info' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо' } }, 'ID' => 1803, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 598, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.074314', 'ID' => 598, 'DoorsAmount' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо' }, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 800, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 2, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569' } }, { 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 394, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон' }, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 550, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.076892', 'Parking' => 2, 'ID' => 394, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.792629', 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef } }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Левонтин, 7', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Левонтин 7 Тель-Авив — 220 мест', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05DC%u05D1%u05D5%u05E0%u05D8%u05D9%u05DFx7%2C&UserEarthX=128900&UserEarthY=1163245&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 220, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'לבונטין 7, תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'Address' => 'רח' לבונטין 7', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.7749271', 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.0617264', 'ID' => 277, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 277, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות' }, { 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 1217, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 120, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Guide' => '', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив' }, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.7724113', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).' }, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.0511196', 'Parking' => 3, 'ID' => 1217, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Аленби, 128' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה' }, 'Longitude' => '34.773243', 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 920, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.062348' }, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 920 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'ID' => 1548, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1548, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.101798', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.776046', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 324, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'ID' => 354, 'ShowsQty' => 28, 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.782994', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קרליבך 23', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Name' => 'מועדון שבלול' }, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.068313', 'ID' => 354, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'SeatsAmount' => 120, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23' }, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0 } }, { 'ID' => 241, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.786784', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 20, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 241, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.049449', 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'SeatsAmount' => 620, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 547, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 5, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 547, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2 } }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 272, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.052729', 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו' }, 'Longitude' => '34.7610405', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 13, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'שארית ישראל 10, תל אביב-יפו', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'SeatsAmount' => 394, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 566, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 566, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 4 }, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 272 }, { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'ID' => 1722, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1722, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו' } }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 100, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.051248, 34.759930', 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ткима 1', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Культурный центр Мандель Тель-Авив — Студия лаакат Ясмин Годер' }, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.75993', 'He' => { 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל תל אביב - סטודיו להקת יסמין גודר', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' התקומה 1', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.051248', 'Parking' => 0, 'ID' => 1582, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל תל אביב - סטודיו להקת יסמין גודר', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1582 }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041855, 34.800819', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. 4897, вход со стороны парковки', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Парк Менахем Бегин Тель-Авив-Яффо' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.800819', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' 4897, כניסה מצד החניון', 'Info' => '', 'Name' => 'פארק מנחם בגין תל אביב' }, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2075, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.041855', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 2075, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פארק מנחם בגין תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 2042, 'Latitude' => '32.102445', 'Parking' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.811616', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 35 }, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2042 }, { 'ID' => 2034, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. 3383', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' 3383', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו' }, 'Longitude' => '34.774593', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 2034, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.045452', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0 } }, { 'ID' => 1710, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1710, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'ID' => 1924, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'Parking' => 0, 'ID' => 1924, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'He' => { 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Info' => '', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Guide' => '' } } }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 85, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.789245', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1192, 'Latitude' => '32.065614', 'Parking' => 4, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1192 }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף' }, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'ID' => 1734 }, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ShowsQty' => 17, 'ID' => 1734 }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1610, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив' }, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1610, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'ShowsQty' => 22 }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2074, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.761619', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 7, 'ID' => 2074, 'Latitude' => '32.057234', 'Parking' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар', 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 124, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0 } }, { 'ID' => 1929, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 438, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 1, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.' }, 'Longitude' => '34.760122', 'RowsAmount' => 12, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.056123', 'ID' => 1929, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0 } }, { 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 2069, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.763567', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 2069, 'Latitude' => '32.055423', 'Parking' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Давай', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Ул. Францос 12' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 65, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'Active' => 1, 'Kasher' => 0 } }, { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ShowsQty' => 14, 'ID' => 1717, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1717, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1 } }, { 'ID' => 414, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, 'Longitude' => '34.807748', 'RowsAmount' => 8, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'ID' => 414, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'SeatsAmount' => 100, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Guide' => '', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив' }, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Guide' => '', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19' }, 'Longitude' => '34.784731', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1609, 'Latitude' => '32.076754', 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 25, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'ID' => 1609 }, { 'ID' => 1766, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'ID' => 1766, 'RowsAmount' => 5, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.787011', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע' }, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 48, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'ID' => 1719, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1719 } ], 'Name' => 'תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'תל מונד ', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд' }, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 446, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 382, 'ImageHeight' => 446, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 102, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד' }, 'Longitude' => '34.917738', 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.249829', 'ID' => 451 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'ID' => 451 } ], 'ID' => 102 } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  בית יד לבנים באר שבע

  שד' יצחק רגר, ליד הכיכר, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע

  רח' החלוץ 33, העיר העתיקה, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  קונסרבטוריון באר שבע

  דרך המשחררים 10, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שאן
  הקימרון בית שאן

  מועצה אזורית עמק המעיינות, בית שאן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גן יבנה
  מתנ''ס גן יבנה

  רח' הרצל 40, גן יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קולנוע לב דניאל הרצליה - אולם 1

  רח' רמת ים 60, הרצליה פיתוח, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי חדרה - אולם 10

  רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  Malina night club חיפה

  שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון סירופ

  רח' פלי"ם 2, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הסטודיו חיפה

  שד' הנשיא 142, כרמל, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עומר
  קולנוע לב עומר

  רח' תמר פינת הדר, בית התרבות עומר, יישוב עומר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עשרת
  אולם עשרת

  רח' הרימון 8, יישוב עשרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  בית אות המוצר ירושלים

  דרך חברון 12, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בנייני האומה ירושלים

  כל האירועים באולם

  בר בסרביה ירושלים

  בן יהודה 34, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לוד
  היכל התרבות לוֹד

  רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות, לוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית אורנית
  היכל התרבות תרבותא אורנית

  מבוא אורנית, מועצה מקומית אורנית

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  אשכול הפיס מעלה אדומים

  רח' מדבר יהודה 5, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מצפה רמון
  פעימה - בית לתיאטרון ויצירה

  רח' הר בוקר 6, מצפה רמון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מינוס 1 - בר הופעות בנתניה

  רח' הרצל 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה

  רח' חיים ארלוזורוב 30, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה

  רח' בן גוריון 22, מתחם תיכון שש שנתי בן גוריון, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ חמדיה
  פאב הפינה חמדיה

  חמדיה, 10855, קיבוץ חמדיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש

  שדרה האקדמית , 1, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית ים
  היכל התרבות קריית ים

  רח' כלנית 6, הכניסה דרך תיכון רבין, קרית ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם